Крок вперед!

Міністерство освіти і науки України за підтримки ЮНЕСКО та Уряду Японії запровадило курс підвищення кваліфікації, який має на меті посилити потенціал практичних психологів, які працюють у системі освіти України, з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах збройного конфлікту. У межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки під керівництвом першої леді України цей курс надасть змогу практичним психологам закладів освіти опановувати нові навички, ділитися досвідом, використовувати у своїй роботі інструменти та матеріали, передбачені міжнародними стандартами.

      Навчальний курс «Зміцнення потенціалу практичних психологів закладів освіти» відповідає Типовій програмі підвищення кваліфікації практичних психологів закладів освіти «Психолого-педагогічні методи та інструменти роботи з психологічною травмою, обумовленою воєнним станом», затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 15.05.2023 № 560.

Другий етап курс для практичних психологів закладів освіти тривав з 21 серпня до 20 вересня 2023 року.