Я - стейкхолдер 😘

Запросили до обговорення результатів моніторингу освітньої  програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Кризова психологія" у якості зовнішнього стейкхолдера.